Statistika
INFO


468 fotki, 240 članaka, 31147 usenet poruka, 26 tema
Ostali korisnici su ostavili sistemsku temu (Stars in pine needles) ili ne znaju da se teme mogu mijenjati. :)


Od 99 registriranih korisnika s aktivnim accountima, njih 6 je nešto napisalo u zadnjih mjesec dana, a ostali vire iz prikrajka. 46 zalockanih/izbrisanih korisnika.


toggle